Thủ thuật cách tối ưu code cho người học php

Cải thiện đáng kể mã của bạn với một vài thủ thuật đơn giản sau. Hôm nay tôi muốn chia sẻ các kỹ thuật viết mã của tôi với các bạn.

Tôi có một số kỹ thuật cần chia sẻ để cải thiện kỹ năng viết mã của bạn và làm cho mã của bạn thân thiện hơn với mọi người để đọc và hiểu.

Tôi sẽ viết từng kỹ thuật trước và sau khi thay đổi, bắt đầu thôi.

Giữ cho đoạn mã thụt lề càng nhỏ càng tốt.

Lúc trước thường code :

Hiện tại:

Loại bỏ các điều kiện không cần thiết.

Lúc trước:

Hiện tại:

Đảo ngược điều kiện để giảm thụt đầu dòng mã.

Lúc trước:

Hiện tại

Ưu tiên chuyển đổi qua điều kiện if khi có thể.

Lúc trước:

Hiện tại:

Định nghĩa lại các phương trình phức tạm cho đơn giản.

Lúc trước:

Hiện tại:

Sắp xếp lại các điều kiện trong câu lệnh if.

Lúc trước:

Hiện tại:

Ưu tiên các phương thức thay vì truyền biến flag.

Lúc trước:

Hiện tại:

Khi dùng cấu trúc mảng.

Lúc trước:

Hiện tại:

Tôi cũng muốn nhắc bạn về những điều sau đây khi viết bất kỳ đoạn mã nào.

Hãy nhớ rằng bạn đang viết mã cho chính mình trong tương lai. Mã có vẻ rõ ràng vào lúc này.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *