Hướng dẫn làm việc với git command line cơ bản

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phần mềm, được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 2005. Git là một công cụ tiện ích cho các nhà phát triển phần mềm để theo dõi, quản lý và đồng bộ hóa mã nguồn của mình. Git được sử dụng rộng rãi trong các dự án phần mềm lớn và nhỏ, cho phép các nhà phát triển làm việc cùng nhau trên cùng một dự án một cách hiệu quả và đồng bộ.

Để làm việc với Git qua command line, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Cài đặt Git trên máy tính của bạn. Bạn có thể tải Git từ trang web chính thức của Git (https://git-scm.com/downloads) và cài đặt nó trên hệ thống của mình.
  2. Mở terminal (hoặc command prompt) trên máy tính của bạn và điều hướng đến thư mục mà bạn muốn làm việc với Git.
  3. Khởi tạo một kho lưu trữ (repository) Git bằng lệnh git init. Lệnh này sẽ tạo ra một thư mục ẩn .git, nơi mà Git lưu trữ toàn bộ lịch sử thay đổi của kho lưu trữ của bạn.
  4. Bắt đầu làm việc với kho lưu trữ của bạn bằng các lệnh Git.

Thêm tệp tin vào phạm vi làm việc (staging area)

Sử dụng lệnh git add để thêm tệp tin vàophạm vi làm việc (staging area) của Git, để chuẩn bị cho việc commit. Bạn có thể sử dụng git add để thêm một tệp tin cụ thể hoặc tất cả các tệp tin trong thư mục.

Thêm một tệp tin cụ thể:

git add <filename>

Thêm tất cả các tệp tin trong thư mục:

git add .

Tạo một commit mới

Sử dụng lệnh git commit để tạo một commit mới với các tệp tin đã được thêm vào phạm vi làm việc của Git, và ghi chú commit message để mô tả những thay đổi trong commit.

git commit -m "commit message"

Xem trạng thái hiện tại của kho lưu trữ

Sử dụng lệnh git status để xem trạng thái hiện tại của kho lưu trữ của bạn, bao gồm các tệp tin đã được thay đổi, đã được thêm mới hoặc đã bị xóa.

git status

Xemlịch sử commit của kho lưu trữ

Sử dụng lệnh git log để xem lịch sử commit của kho lưu trữ của bạn, bao gồm các thông tin về các commit trước đó và các chi tiết về các thay đổi đã được thực hiện.

git log

Đẩy các commit mới nhất lên máy chủ từ xa

Sử dụng lệnh git push để đẩy các commit mới nhất của bạn lên máy chủ từ xa (remote server) của bạn, để chia sẻ với đồng nghiệp của bạn.

git push

Lấy các commit mới nhất từ máy chủ từ xa và hợp nhất chúng vào nhánh hiện tại của bạn

Sử dụng lệnh git pull để lấy các commit mới nhất từ máy chủ từ xa và hợp nhất chúng vào nhánh hiện tại của bạn.

git pull

Tạo một nhánh mới

Sử dụng lệnh git branch để tạo một nhánh mới trong kho lưu trữ của bạn.

git branch <branchname>

Chuyển đổi sang một nhánh khác

Sử dụng lệnh `git checkout` để chuyển đổi sang một nhánh khác trong kho lưu trữ của bạn.

git checkout <branchname>

Chuyển đổi sang một nhánh khác

Sử dụng lệnh `git merge` để hợp nhất các thay đổi từ một nhánh khác vào nhánh hiện tại của bạn.
git merge <branchname>

Xóa tệp tin khỏi kho lưu trữ

Sử dụng lệnh `git rm` để xóa một tệp tin khỏi kho lưu trữ của bạn.

git rm <filename>

Hoàn tác các thay đổi đã được commit

Sử dụng lệnh `git revert` để hoàn tác các thay đổi đã được commit trước đó trong kho lưu trữ của bạn.

git revert <commit>

Đặt tên mới cho các tệp tin hoặc thư mục

Sử dụng lệnh `git mv` để đổi tên cho các tệp tin hoặc thư mục trong kho lưu trữ của bạn.
git mv <oldname> <newname>

Xem các chi tiết về một commit cụ thể

Sử dụng lệnh `git show` để xem các chi tiết về một commit cụ thể trong kho lưu trữ của bạn.

git show <commit>

Tạo một nhánh mới và chuyển đổi sang nhánh đó

Sử dụng lệnh `git checkout -b` để tạo một nhánh mới và chuyển đổi sang nhánh đó.
git checkout -b <branchname>

Xem các nhánh hiện có trong kho lưu trữ

Sử dụng lệnh `git branch` để xem các nhánh hiện có trong kho lưu trữ của bạn.

git branch

Xóa một nhánh

Sử dụng lệnh git branch -d để xóa một nhánh trong kho lưu trữ của bạn.

git branch -d <branchname>

Sử dụng Git với mán chủ (remote server)

Để sử dụng Git với máy chủ từ xa, bạn cần thêm một remote (máy chủ từ xa) vào kho lưu trữ của mình bằng lệnh git remote add. Sau đó, bạn có thể đẩy các commit lên máy chủ từ xa bằng lệnh git push và lấy các commit mới nhất từ máy chủ từ xa bằng lệnh git pull.

Thêm một remote:

git remote add <name> <url>
Đẩy các commit lên máy chủ từ xa:
git push <remote> <branch>
Lấy các commit mới nhất từ máy chủ từ xa:
git pull <remote> <branch>

Sử dụng Git với các nhánh (branches)

Các nhánh là cách để bạn phát triển và kiểm soát các tính năng và sửa lỗi trong kho lưu trữ của mình mà không ảnh hưởng đến nhánh chính. Bạn có thể tạo, chuyển đổi và hợp nhất các nhánh trong kho lưu trữ của mình bằng các lệnh Git sau:

Tạo một nhánh mới:
git branch <branchname>
Chuyển đổi sang một nhánh khác:
git checkout <branchname>
Hợp nhất các thay đổi từ một nhánh khác vào nhánh hiện tại:
git merge <branchname>

Xóa một nhánh:

git branch -<branchname>

Hãy kiên trì và không bỏ cuộc trước những khó khăn. Với sự cố gắng và lòng nhiệt huyết, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại và đạt được thành công. Hãy tin tưởng vào bản thân và luôn luôn đi đến phía trước với niềm đam mê và sự quyết tâm, để cuộc sống trở nên ý nghĩa và đầy triển vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *